Myclo 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Myclo 400WP

  • Hoạt chất: Myclobutanil (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa; chết nhanh/ hồ tiêu