Mycheck 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mycheck 750WP

Mycheck 750WP

  • Hoạt chất: Chromafenozide 100g/kg + Imidacloprid 200g/kg + Nitenpyram 450g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa