MVP 10 FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

MVP 10 FS

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải