Muskardin 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Muskardin 10WP

Muskardin 10WP

  • Hoạt chất: Beauveria bassiana Vuill
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa, ngô; sâu xanh da láng/ cà chua, rầy nâu/lúa