Mundo-Super 60OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Mundo-Super 60OD

Mundo-Super 60OD

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Điền Thạnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng