Mullingold 95SC, 300WP, 540SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mullingold 95SC, 300WP, 540SC

Mullingold 95SC, 300WP, 540SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 7g/l (170g/kg), (510g/l) + Hexaconazole 50g/l (30g/kg), (10g/l) + Sulfur 38g/l (100g/kg), (20g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    95SC: khô vằn/ lúa 300WP: lem lép hạt/ lúa 540SC: rỉ sắt/ cà phê, khô vằn/ lúa