Mototsc 550EC, 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Mototsc 550EC, 650EC

Mototsc 550EC, 650EC

  • Hoạt chất: Butachlor 275 g/l (600g/l) + Propanil 275 g/l (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng