Mothantilt 850WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mothantilt 850WP

Mothantilt 850WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 400g/kg + Hexaconazole 50g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bắc
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa