Mote 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mote 30EC

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng