Mosflannong 30EC, 200WP, 300WP, 300SC, 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mosflannong 30EC, 200WP, 300WP, 300SC, 600WG

Mosflannong 30EC, 200WP, 300WP, 300SC, 600WG

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    30EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa 200WP: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa 300WP, 300SC, 600WG: Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa