Mortif 115EC, 333OD, 333WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Mortif 115EC, 333OD, 333WG

Mortif 115EC, 333OD, 333WG

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 100g/l, (330g/l), (330g/kg) + Ethoxysulfuron 15g/l (3 g/l), (3g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng