Morclean 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Morclean 150SC

Morclean 150SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 100g/l + Fenoxaprop-P-Ethyl 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng