Mopride rubi 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mopride rubi 500WP

Mopride rubi 500WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 200 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rệp sáp/cà phê ; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa