Moousa 20EC, 50EC, 60WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Moousa 20EC, 50EC, 60WG

Moousa 20EC, 50EC, 60WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa