Moonrice 15 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Moonrice 15 WG

Moonrice 15 WG

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo thẳng