Monttar 3 GR, 7.5EC, 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Monttar 3 GR, 7.5EC, 40EC

Monttar 3 GR, 7.5EC, 40EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Methyl (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    3GR: sâu đục thân/ ngô7.5EC: sâu cuốn lá/ ngô40EC: sâu xanh da láng/ đậu tương