Monofos 250EC, 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Monofos 250EC, 500EC

Monofos 250EC, 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 235g/l (475g/l) + Lambda- cyhalothrin 15g/l (25g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc