Monet 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Monet 50SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Sinon Corporation, Taiwan
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa