Mocabi SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mocabi SL

  • Hoạt chất: Chaetomium sp. 1.5 x 106 cfu/ml + Tricoderma sp 1.2 x 104 cfu/ml
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sưng rễ, héo vàng/ bắp cải; héo vàng/ cà chua; thối gốc, thối lá/ hành tây; lem lép hạt/ lúa; thối gốc/ hồ tiêu; nấm hồng/ cao su