MO-annong 40SL, 75SP, 300SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » MO-annong 40SL, 75SP, 300SL

MO-annong 40SL, 75SP, 300SL

  • Hoạt chất: Acephate (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    40SL: bọ xít/ lúa 75SP, 300SL: sâu cuốn lá/ lúa