Mizin 50WP, 80WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Mizin 50WP, 80WP, 500SC

Mizin 50WP, 80WP, 500SC

  • Hoạt chất: Atrazine (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    50WP: cỏ/ ngô 80WP: cỏ/ mía, ngô 500SC: cỏ/ ngô