Mitop one 390SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mitop one 390SC

Mitop one 390SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 210 g/l + Difenoconazole 130 g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa