Mitac 20 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mitac 20 EC

  • Hoạt chất: Amitraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa