Mishin gold 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mishin gold 250WP

Mishin gold 250WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 200g/kg + Tebufenozide 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa