Miretox 2.5WP, 10EC, 10WP, 12EC, 250WP, 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Miretox 2.5WP, 10EC, 10WP, 12EC, 250WP, 700WG

Miretox 2.5WP, 10EC, 10WP, 12EC, 250WP, 700WG

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    2.5WP, 12EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa 10EC, 10WP, 250WP, 700WG: rầy nâu/ lúa