Mirage 50WP, 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mirage 50WP, 450EC

Mirage 50WP, 450EC

  • Hoạt chất: Prochloraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    50WP: thán thư/ hồ tiêu 450EC: lem lép hạt/lúa