Minecto® Star 60WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Minecto® Star 60WG

Minecto® Star 60WG

  • Hoạt chất: Cyantraniliprole 10% + Pymetrozine 50%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa