Minarin 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Minarin 500WP

Minarin 500WP

  • Hoạt chất: Nicosulfuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô