Millerusa 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Millerusa 400SC

Millerusa 400SC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 260g/l + Indoxacarb 140g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa