Milax 100GB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Milax 100GB

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa