Midori 25SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Midori 25SL

  • Hoạt chất: Fomesafen (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đậu tương