Midanix 60WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Midanix 60WP

Midanix 60WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 2 % + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 58 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ đậu tương; sâu cuốn lá; bọ trĩ, rầy nâu/ lúa