Midan – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Midan

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy xanh/ bông vải; rầy nâu, bọ trĩ, rầy lưng trắng/ lúa; rệp vẩy/ cà phê; bọ trĩ/ điều