Michigane 3GR, 55SC, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Michigane 3GR, 55SC, 800WG

Michigane 3GR, 55SC, 800WG

  • Hoạt chất: Abamectin 0.1g/kg, (5g/l), (2g/kg) + Fipronil 2.9g/kg, (50g/l), (798g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    3GR, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa 55SC: sâu khoang/ lạc