Michelle 5GR, 32EC, 62EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Michelle 5GR, 32EC, 62EC

Michelle 5GR, 32EC, 62EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Sinon Corporation, Taiwan
  • Đối tượng phòng trừ:

    c ỏ/ l ú a