Miceo 620EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Miceo 620EC

  • Hoạt chất: Butachlor 620g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng