Metrousa 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Metrousa 700WP

Metrousa 700WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 250g/kg + Pymetrozine 450g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa