Metox 809 8 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Metox 809 8 EC

Metox 809 8 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 2.0 % + Isoprocarb 6.0 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa