Metman bul 68WG, 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Metman bul 68WG, 72WP

Metman bul 68WG, 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 60% (64%) + Metalaxyl 8% (8%)
  • Tổ chức đăng ký: Agria S.A
  • Đối tượng phòng trừ:

    68WG: Loét sọc mặt cạo/cao su, vàng lá chín sớm/ lúa 72WP: Loét sọc mặt cạo/cao su