Methink – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Methink

  • Hoạt chất: Quinalphos (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu phao, nhện gié/lúa; rệp sáp/ cà phê