Messigold 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Messigold 450EC

Messigold 450EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 50g/l + Pemethrin 100g/l + Profenofos 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa