Merlin 750 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Merlin 750 WG

Merlin 750 WG

  • Hoạt chất: Isoxaflutole (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô