Mephos 56 TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mephos 56 TB

  • Hoạt chất: Aluminium Phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Mebrom Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Côn trùng/ nông sản