Mely 35WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mely 35WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10% + Indoxacarb 10% + Fipronil 15%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/ lúa