Mekomil gold 680WG, 680WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mekomil gold 680WG, 680WP

Mekomil gold 680WG, 680WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 640 g/kg (640g/kg) + Metalaxyl-M 40g/kg (40g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    680WG: vàng lá chín sớm/lúa, rỉ sắt/ cà phê 680WP: đạo ôn/ lúa