Megarin 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Megarin 50 EC

Megarin 50 EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Anh Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh/ đậu tương