Megamectin 20EC, 40EC, 56EC, 126WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Megamectin 20EC, 40EC, 56EC, 126WG

Megamectin 20EC, 40EC, 56EC, 126WG

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    20EC: Sâu đục quả/ vải 40EC: Bọ cánh tơ/chè 56EC: Sâu cuốn lá/lúa 126WG: Sâu đục thân/lúa