Medopaz 80EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Medopaz 80EC

Medopaz 80EC

  • Hoạt chất: Petroleum spray oil
  • Tổ chức đăng ký: Kital Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam