Mectinsuper 3.6EC, 37EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Mectinsuper 3.6EC, 37EC

Mectinsuper 3.6EC, 37EC

  • Hoạt chất: Abamectin 3.5g/l (36g/l) + Azadirachtin 0.1g/l (1g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ bưởi; rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa