Mecet 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mecet 50 WP

  • Hoạt chất: Mefenacet (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng